Tiêu điểm: chủng tộc
Xét nghiệm di truyền cho thấy châu u cổ đại là một hỗn hợp đa sắc tộc với nguồn gốc từ châu Phi, Trung Đông và nước Nga ngày nay.

Trước cả thời Phát-xít đã tồn tại quan niệm rằng từng có những nhóm người châu Âu cổ đại “thuần chủng” xuất hiện từ thời còn loài voi ma-mút lông xoăn; chính quan niệm này […]

ĐỌC THÊM